REVISIONSFIRMAET PETER MOHR   |   Krogen 4, 8300 Odder   |   Fastnet: 32 15 22 22   |   Mobil: 21 95 22 22   |   E-mail: pm@revisor.pm
Revisionsfirmaet Peter Mohr
Ydelser
Udarbejdelse af regnskaber
Jeg tilbyder udarbejdelse af alle typer regnskaber, herunder årsrapport, skatteregnskab og privat regnskab for personligt erhvervsdrivende, samt årsrapport for anpartsselskaber og foreninger m.v.

Bogføring

Ønsker du ikke selv at bruge tid på dit regnskab, tilbyder jeg at varetage den løbende bogføring af bilag samt indberetning af moms og lønsumsafgift m.v. til SKAT.

Skattemæssige forhold
I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen varetager jeg alt vedrørende indgivelse af din selvangivelse. Du får rådgivning om skattemæssige forhold, så lovgivningen anvendes optimalt og skattebetalingerne planlægges bedst muligt.

Jeg orienterer dig om de anvendte skatteregler og konsekvenserne heraf, herunder reglerne for brug af virksomhedsskatteordningen.

Lønadministration
Ud fra dine oplysninger beregner jeg lønninger, skatter, feriepenge, pensioner m.v. og udfærdiger lønsedler. Det foregår gennem Danløn, som håndterer lønnen effektivt og pålideligt.

Varetager du selv lønadministrationen, tilbyder jeg hjælp og vejledning i brug af Danløn alt efter behov.

Danløn opkræver 15 kr. + moms pr. lønseddel og intet andet. Du sparer således betaling for løbende abonnementer m.v., som normalt opkræves af lønbureauer.

Udlejning af fast ejendom
Jeg tilbyder rådgivning om alle forhold vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder drift af udlejningsejendomme, udlejning af ejerlejligheder og villaer, forældrekøb / forældreudlejning, udfærdigelse af lejekontrakter, værdiansættelse af udlejnings- og erhvervsejendomme samt skattemæssige forhold i forbindelse med udlejning.

Rådgivning og assistance med..

- Årsrapport
- Selvangivelse
- Bogføring
- Momsregnskab
- Lønadministration
- Skattemæssige forhold
- Udlejning af fast ejendom
- Forældrekøb
- Hjælp til iværksættere
- Og meget mere
FORSIDE          YDELSER          FRAVALG AF REVISION          KONTAKT